Privacy beleid

1. Algemeen

Voor Lotus Bakeries is het vanzelfsprekend dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden hierbij rekening met alle relevante bepalingen van de toepasselijke privacywetgeving, zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR").

In deze Privacyverklaring beschrijven we hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we doen met uw persoonsgegevens, met wie we deze delen, hoe wij deze beschermen en welke keuzes u kunt maken over uw persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoons gegevens in het kader van verschillende toepassingen (websites, verkoop, enz.) Die door of namens ons worden beschikbaar gesteld of beheerd.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens en die optreedt als verwerkingsveranwoordelijke is: Lotus Bakeries Corporate NV, Gentstraat 1, 9971 Lembeke (België), met als ondernemingsnummer 0881.664.870 (hierna: Lotus Bakeries).

3. Hoe en op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van uw specifieke situatie, vindt u hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt, de rechtsgrond(en) en de doel(en) van de verwerking, of de gegevens worden overgedragen en de toepasselijke bewaartermijnen:

     A. Sollicitatieformulier

U kunt solliciteren bij Lotus Bakeries via een sollicitatieformulier. Voor de verwerking van deze informatie vertrouwen wij op de dienstverlening van SuccesFactors, een applicatie die eigendom is van SAP.

De volgende gegevens worden daarbij verzameld, bewaard en verwerkt:

 • CV en motivatiebrief (beide geen verplichte velden);
 • Voor- en achternaam;
 • (Mobiele) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Stad;
 • Postnummer (geen verplicht veld);
 • Hoe heb je over deze vacature gehoord?;
 • Meer informatie (geen verplicht veld);
 • Voorkeursfunctie (geen verplicht veld);
 • Land / regio van vestiging

De gevraagde persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van ons wervingsproces. Uw gegevens worden verwijderd na afronding van het betreffende wervingsproces, of worden met uw toestemming 3 jaar bewaard in onze wervingsdatabank. Indien uw sollicitatie tot een baan leidt bij Lotus Bakeries worden uw gegevens verder bewaard zoals omschreven in uw arbeidsovereenkomst. Wanneer dit relevant is, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan een assessmentcentrum of een andere derde partij die ons helpt bij het wervingsproces. In dat geval zal Lotus Bakeries passende bescherming bieden. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om nieuw personeel aan te werven.

      B. Commercieel relatiebeheer

In het kader van onze commerciële activiteiten, en in het bijzonder met betrekking tot het beheer van onze (potentiële en feitelijke) klanten en (potentiële en feitelijke) leveranciers, is het mogelijk dat we persoons gegevens ontvangen of verzamelen.

De verwerking van de gegevens is uitsluitend bedoeld voor het beheer van onze zakelijke relaties en is daarom gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. We zullen altijd rekening houden met uw privacyrechten. Uw gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze zakelijke relatie bewaard.

Uw gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan een andere verbonden onderneming van Lotus Bakeries wanneer dit nuttig is in onze B2B-relatie. U kunt onze gelieerde ondernemingen vinden op onze website (www.lotusbakeries.com). Voor overdracht van deze gegevens aan onze verbonden ondernemingen buiten de EER bieden wij passende voorzorgsmaatregelen.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

We zorgen voor technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies of schade aan de integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de huidige industrienormen en praktijken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt door een derde partij als die derde partij ermee instemt zich te houden aan die technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

5. Cookies

Lees hier meer over hoe Lotus Bakeries cookies gebruikt en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

6. Rechten

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonsgegevens die zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt door Lotus Bakeries. Om dit soort informatie te ontvangen, moet u uw identiteit bewijzen (bijvoorbeeld door ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen).
 • Als uw persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Lotus Bakeries onjuist zijn, kunt u natuurlijk een correctie aanvragen.
 • U hebt het recht om een ​​beperking te vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld, terwijl de juistheid van uw persoonsgegevens wordt gecontroleerd).
 • U kunt ons verplichten alle gegevens over u te wissen (behalve in sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens moeten opslaan om een ​​transactie te bewijzen of wanneer dit wettelijk vereist is).
 • Als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.
 • Als u het niet eens bent met de manier waarop Lotus Bakeries uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij Belgische gegevensbeschermingsautoriteit:
  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

7. Contactpersoon bij vragen of verzoeken

Voor vragen, verzoeken of klachten betreffende de toepassing van deze Privacyverklaring of om uw hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op:

Lotus Bakeries

Gentstraat 1

9971 Lembeke

België

Of

dpr.belgium@lotusbakeries.com.

8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring wordt regelmatig herzien en eventuele updates zullen op deze webpagina worden geplaatst. Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2022.